NBA icon Kobe Bryant to receive posthumous Emmy Award

NBA icon Kobe Bryant to receive posthumous Emmy Award